(HD) ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ (советский фильм историческая драма 1975 год)

LENFILM SECOND creative group 1975 Trubetskaya – Irina KUPCHENKO Trubetskoy – Alexei BATALOV Volkonskaya – Natalya BONDARCHUK Volkonsky – Oleg STRIZHENOV Gueble-Annenkova – Ewa SZYKULSKA (Poland) Annenkov – Igor KOSTOLEVSKY Rayevsky – Lev IVANOV Rayevskaya – Raissa KURKINA Annenkova – Tatiana PANKOVA Ryleyev – O. YANKOVSKY Ryleyeva – T. FYODOROVA Pestel – A. POROKHOVSHCHIKOV Kakhovsky…